موضوعات

دوستان

آرشیو

ابر برچسب ها

آخرین مطالب ارسالی

پیوند ها

نظر سنجی
مطالب وب ما را در جهت اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی و قرآنی چگونه ارزیابی می کنید؟


هرم عفاف از حیا تا حجاب - یکشنبه 24 دی 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،

انسان موجودى متفكر در چرخه هستى است كه نظام فكرى متناسب با اهداف آفرینش و جهان‏بینى خود را دارد و رفتارها و دیدگاههاى او برگرفته از نوع نگرش اوست. جامعه انسانى نیز شكل‏گرفته از انسان‏هاى هدفمند است كه در سایه باورها و دانسته‏هاى خویش گام‏هایى جهت رسیدن به هدف و مطلوب خود برمى‏دارند. نگرش چه مثبت باشد و چه منفى، هدایتگر منش و روش انسان است. در نتیجه افرادى كه نگرش مثبت و جهان‏بینى استوار بر معارف الهى دارند، به سوى رشد و تكامل گام برمى‏دارند اما آنان كه گرفتار نگرش‏هاى الحادى و غیر الهى هستند، براساس نگرش خود، در پرتگاه گمراهى سقوط خواهند كرد.


قانونگذار الهى جهت ایجاد جامعه سالم انسانى و هماهنگى با نظام هستى، شاخصه‏هایى را براى رفتارها و روحیات بشر بیان كرده، آنها را به سوى مؤلفه‏ها دعوت مى‏كند. حیا، پاكدامنى، حفظ حدود و حریم‏ها و دیگر رفتارهاى تعریف شده انسانى از جمله شاخصه‏ها هستند كه در نوشتار حاضر به بیان آنها مى‏پردازیم.

نكته قابل توجه ارتباط ژرف و تنگاتنگ این مقوله‏ها با یكدیگر است به گونه‏اى كه قابل تفكیك نیستند و جداسازى هر یك از این حلقه‏ها موجب گسست از مبانى و اصول مى‏شود.

شاید بتوان گفت سخن عمده‏اى كه در مقاله حاضر در ارتباط با عفاف و پاكدامنى گفته مى‏شود، تبیین و تفسیر روابط بین لایه‏هاى پیدا و ناپیداى عفاف است و این نوآورى در ارائه طرح «هرم عفاف» است كه برگرفته از روایات معصومان(ع) نیز تجربیات عینى و ملموس نگارنده مى‏باشد.

به ادامه مطلب بروید ...نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات| ادامه مطلب
اقسام حجاب در قرآن - دوشنبه 18 دی 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،

در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.

یکی از این آیات، آیه 59 سوره احزاب است:« یا ایهاالنبی قل لازواجک و بناتک و نساءالمومنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما» (ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند. و خداوند بخشنده مهربان است.)

جلاب به معنای یک پوشش سراسری است؛ یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.

در سوره نور آیه 31 نیز مفصلا در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

به ادامه مطلب بروید ...نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات| ادامه مطلب
چادر یا جادر ؟ - دوشنبه 17 مهر 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،

این عنوان مطلب جالبی است که نشریه مهر باران در شماره هفتم آن بکار برده است.

مهر باران بیان میکند که تلفظ صحیح و اصلی چادر، جادر بوده است! و جادر یعنی جای در و گوهر ! در واقع این پوشش سرتاسری بانوان، پوشاننده و محافظ گوهر وجودی ایشان است و از تبدیل شدن زن به كالای بی ارزش و پست و تبدیل شدنش به ابزار تبلیغاتی ممانعت میكند.

 

 


نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات|
حجاب ریشه در تاریخ كهن ایران زمین دارد - چهارشنبه 8 شهریور 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،


حجاب به معنای پوشاندن بدن از نامحرمان، امری فطری است كه برای حیات اجتماعی انسان ضرورت دارد. برهنگی و بی حجابی و حتی بدحجابی از جمله تنشهای فرهنگی، اجتماعی است كه جوامع را در آستانه فروپاشی قرار داده و نمونه بارز آن را می توان در غرب بی بند و بار كنونی جستجو كرد.

معمولا حجاب را یكی از احكام برجسته اسلامی می دانند كه البته در قرآن كریم ربانی نیز به صراحت در سوره احزاب و نور از آن یاد شده است و براین اساس در تمامی تبلیغات و تهاجمات فرهنگی روانی غرب، حجاب را با پوشش اسلامی و حتی چادر برابر می دانند!!

به ادامه مطلب بروید ...


نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات| ادامه مطلب
علت و فلسفه ی پیدا شدن حجاب چیست؟ - شنبه 4 شهریور 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،


درباب علت پیدا شدن حجاب نظریات گوناگونی ابراز شده است و غالباً این علت برای ظالمانه یاجاهلانه جلوه دادن حجاب ذکر شده است ما مجموع آن را ذکر می کنیم.

1. میل به ریاضت و رهبانیت (ریشه فلسفی)

2. عدم امنیت و عدالت اجتماعی (ریشه اجتماعی)

3. پدر شاهی و تسلط مرد بر زن و استثمار نیروی وی در جهت منابع اقتصادی مرد (ریشه اقتصادی)

4. حسادت و خودخواهی مرد (ریشه اخلاقی)

5. عادت زنانگی زن و احساس او به اینکه در خلقت از مرد چیزی کم دارد، به علاوه مقررات خشنی که در زمین? پلیدی او و ترک معاشرت با او در ایام عادت وضع شده است (ریشه روانی)

علل نامبرده یا به هیچ وجه تاثیری در پیدا شدن حجاب در هیچ نقطه ازجهان نداشته است و بی جهت آنها را به نام علت حجاب ذکر کرده اند و یا فرضاً در پدید آمدن بعضی از سیستمهای غیر اسلامی تاثیر داشته است.در حجاب اسلامی تاثیر نداشته است یعنی حکمت و فلسفه ای که در اسلام سبب تشریع حجاب شده، نبوده است.عللی که ذکر کردیم کم و بیش مورد استفاد? مخالفان پوشیدگی زن قرار گرفته است.به عقید? ما یک علت اساسی درکار است که مورد غفلت واقع شده است. ریش? این پدیده را باید دریک تدبیر ماهرانه غریزی بودن خود زن جستجو کرد.

دقیق ترین آنها این است که حیا و عفاف و ستر و پوشش تدبیری است که خود زن با یک الهام برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد به کار برده است. زن، باهوش فطری و با یک حس مخصوص به خود دریافته است که از لحاظ جسمی نمی تواند بامرد برابری کند و اگر بخواهد در میدان با مرد پنچه نرم کند از عهد? زور و بازوی مرد برنمی آید، و از طرف دیگر نقط? ضعف مرد را در همان نیازی یافته است که خلقت دروجود مرد نهاده است که او را مظهر عشق و طلب وزن را مظهر معشوقیّت و مطلوبیّتد قرارداده است.

در طبیعت، جنس نر گیرنده و دنبال کننده آفریده شده است. به قول ویل دورانت:

«آداب جفت جویی عبارت است از حمله ی برای تصرف در مردان، و عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی در زنان...مرد طبعاً جنگی و حیوان شکاری، عملش مثبت و تهاجمی زن برای مرد همچون جایزه ای است که باید آن را برباید.»

مولوی راجع به تاثیر حریم و حایل میان زن و مرد در افزایش قدرت و محبوبیت زن و بالا بردن مقام او و گداختن مرد در آتش عشق و سوز، مثلی لطیف می آورد.آنها را به آب و آتش تشبیه می کند، می گوید مثل مرد مثل آب است و مثل زن مثل آتش، اگر حائل میان آب و آتش برداشته شود آب بر آتش غلبه می کند و آن را خاموش می سازد، اما اگر حائل میان آن دو برقرار گردد مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ روشن کنند. آن وقت است آب آتش را تحت تاثیر خود قرار می دهد، اندک اندک او را گرم می کند و احیاناً جوشش و غلیان در او به و جود، می آورد،تا آنجا که سراسر وجود او تبدیل به بخار می سازد.
منبع : فلسفه حجاب استاد مطهری


نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات|
جملات ادبی و کلمات قصار ویژه حجاب - یکشنبه 22 مرداد 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،

جملات ادبی و کلمات قصار ویژه حجاب

حجاب فاطمی را پاس بداریم

حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

حجاب یعنی به همه ی نا محرمان و ظاهر بینان "نه" گفتن.

دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به "پوشش اسلامی" بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند.

آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند.

حجاب، عفاف وشخصیت ومتانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها در بر می گیرد.

حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد.

دنیا در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تآمین کند، به وی نداده است.

دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

حجاب تلالو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.

حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است

حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است

حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.

حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.

حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است.

حجاب زنجیری گران بر دستهای دیو گناه است

حجاب گامهای بلند انسان در کوچه های معانی است.

وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می بردنویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات|
حجاب و عفاف؛ مسئله چیست؟! - یکشنبه 8 مرداد 1391
  تعداد بازدید : |طبقه بندی: عمومی،

حجاب
حجاب و عفاف , مسئله چیست ؟!
بیست ویکم تیرماه در تقویم کشور ما روز «عفاف و حجاب» نامیده می شود؛ موضوعی که در ضرورت عرفی، سودمندیهای اخلاقی، وجوب شرعی و لزوم قانونیِ آن تردیدی نیست.

با این حال هر از چند گاهی به مناسبتی مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. واقعاً مسئله چیست؟!

حجاب و عفاف از واژه های پر بسامد در فرهنگ دینی و ملی ما است. بدون شک وجوب حجاب از احکام شناخته شده شرعی و عفاف از پسندیده ترین سجایای اخلاقی است. اما مفهوم این دو واژه چیست؟ چه رابطه ای دارند؟ فلسفه و مبنای لزوم آنها کدام است؟ پیشینه تاریخی و وظیفه حاکمیت در قبال آن چیست؟

به ادامه مطلب بروید ...
 


نویسنده : الهه جراره   | چاپ این صفحه   | نظرات| ادامه مطلب

کل صفحات: 12   ... 7 8 9 10 11 12   

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو